Wednesday, May 21, 2008

Dialog Bersama Setiausaha bahgian Kawalan Filem, Lembaga Penapis Filem Malaysia.

Ketua Cawangan lembaga penafis Filem Malaysia Cawangan Sabah En Khairul
Setiausaha bahagian Datuk Mansor.
Wakil daripada Pertisa En Julius Guduk tidak ketinggalan mengambil bahagian dalam sisi dialog tersebut.

No comments: